Vse na temo

vinorodne dežele

Vinorodne dežele Slovenije

Slovenija se deli na tri vinorodne dežele ter devet vinorodnih okolišev. Tu je za pridelavo vina in grozdja registriranih približno 15600 ha vinogradov.